• Ai có về Tây Ninh với tôi ?

  • Đọc bài thơ “Tây Ninh quê hương tôi” của Đan Thụy – Bài viết Châu Thạch

    Không biết bài thơ Đan Thuỵ viết về Tây Ninh hay, hay là vì Tây Ninh ở trong lòng tôi nên tôi thấy bài thơ hay. Tôi chỉ đến Tây Ninh một lần và dạo phố lướt qua một bận nhưng tôi cũng rất yêu Tây Ninh dầu yêu thua Đan Thuỵ. Ở đó là nơi tôi đã trồng cây bút hoa mình vào vườn văn chương Đất Đứng và với tôi, nó đã đơm hoa kết trái. Ở đó tôi được giao lưu với những con người mà tôi thấy tâm hồn họ chẳng khác chi bầu trời Tây Ninh được diễn tả trong thơ Đan Thuỵ. Câu đầu của bài thơ làm cho...