Giới thiệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu

Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu được toạ lạc tại số 05 Nguyễn Hữu Thọ Thị Trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Gò Dầu có chức năng tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh. Được thành lập vào năm 1975, với tên gọi Phòng Giáo dục Gò Dầu trải qua 42 năm thành lập và phát triển, Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu luôn không ngừng phát triển và đổi mới.

Đến nay cơ sở vật chất so với những ngày đầu mới thành lập đã được đầu tư xây dựng khang trang, tương đối đủ các phòng chức năng, phòng họp, nhà kho lưu trữ tài liệu lâu năm. Tổng số trường trong năm học 2016 - 2017 là 52 trường với cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành là 1.476 người

Hiện nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Dầu đang quản lý 52 trường với số CB-GV-NV là 1.476 ( Trong đó tại Phòng GD&ĐT: 12 người). Trong những năm qua, Phòng Giáo dục đã thường xuyên cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phòng Giáo dục đã đạt Lao động xuất sắc năm học 2015 - 2016