Khối Tiểu học: Gồm 30 trường
1. TH Cẩm Thắng
Địa chỉ: Cẩm Giang - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3850455
Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tùng
Email:
Di động: 0909476618

Phó Hiệu trưởng: Bùi Thị Lưu
Email:
Di động: 0933554292

2. TH Cẩm Long
Địa chỉ: Số Cẩm Giang - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3850319
Hiệu trưởng: Lê Thị Lài
Email:
Di động: 01658266196

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Trân
Email:
Di động: 01638171646

3. TH Cẩm An
Địa chỉ: Cẩm Giang - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3859711
Hiệu trưởng: Dương Minh Vũ
Email:
Di động: 0975965829

Phó Hiệu trưởng: Trần Lệ Xuân
Email:
Di động: 01655165042

4. TH Bàu Đưng
Địa chỉ: Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3856070
Hiệu trưởng: Trương Thị Nhị
Email:
Di động: 01666274516

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Tâm
Email:
Di động: 0989567741

5. TH Bông Trang
Địa chỉ: Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3859751
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Lan
Email:
Di động: 01275930485

Phó Hiệu trưởng: Võ Thị Thủy
Email:
Di động: 0974866016

6. TH Bến Rộng
Địa chỉ: Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3856878
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hường
Email:
Di động: 01652172276

Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Lợi
Email:
Di động: 0985879668

7. TH Bến Đình
Địa chỉ: Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3859653
Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thành
Email:
Di động: 0907064847

Phó Hiệu trưởng: Trương Thị Nhật Tâm
Email:
Di động: 01649674805

8. TH Ấp Rộc
Địa chỉ: Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3858056
Hiệu trưởng: Huỳnh Thiên Phú
Email:
Di động: 0978352548

Phó Hiệu trưởng: Đỗ Quốc Thống
Email:
Di động:  0908204134

9. TH Xóm Bố
Địa chỉ: Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3858056
Hiệu trưởng: Hồ Thị Diễm Phúc
Email:
Di động: 01655285435

Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Bé Năm
Email:
Di động: 01685225092

10. TH Tầm Lanh
Địa chỉ: Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3535997
Hiệu trưởng: Phạm Đức Liêm
Email:
Di động: 0917671557

Phó Hiệu trưởng: Đỗ Hữu Trí
Email:
Di động: 01682878366

11. TH Đá Hàng
Địa chỉ: Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3854202
Hiệu trưởng: Lê Thành Lý
Email:
Di động: 0907945353

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Email:
Di động: 01275824333

12. TH Cây Da
Địa chỉ: Hiệp Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3854347
Hiệu trưởng: Phạm Thị Hiền
Email:
Di động: 01688448128

Phó Hiệu trưởng: Đoàn Thị Ngọc Minh
Email:
Di động: 01693696993

13. TH Phước Trạch
Địa chỉ: Phước Trạch - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3854324
Hiệu trưởng: Lý Thị Minh Hiếu
Email:
Di động: 0916558033

Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Vững
Email:
Di động: 01222151182
14. TH Rạch Sơn
Địa chỉ: KP Rạch Sơn - Thị Trấn Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3853926
Hiệu trưởng: Lê Hữu Bách
Email:
Di động: 0937793276

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Trúc Phượng
Email:
Di động: 0974332405

15. TH Thị Trấn
Địa chỉ: Nội Ô - Thị Trấn Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3853775
Hiệu trưởng: Phạm Văn Tâm
Email:
Di động: 0984226452

Phó Hiệu trưởng: 
Email:
Di động: 

Phó Hiệu trưởng: 
Email:
Di động: 

16. TH Thanh Hà
Đại chỉ: KP Thanh Hà - Thị Trấn Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3853907
Hiệu trưởng: Thái Kim Tuyến
Email:
Di động: 0939125716

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hồng Phước
Email:
Di động: 0918823722

17. TH Thanh Bình
Địa chỉ: KP Thanh Bình - Thị Trấn Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3853925
Hiệu trưởng: Trần Thị Thúy Ngân
Email:
Di động: 0913226726

Phó Hiệu trưởng: Đặng Minh Thiện
Email:
Di động: 01687600567

18. TH Phước Hội
Địa chỉ: Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3853930
Hiệu trưởng:  Lê Nguyên Khang
Email:
Di động: 0914857891

Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Lập
Email:
Di động: 0978216227 

19. TH Phước Hòa
Địa chỉ: Phước Thạnh - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3855460
Hiệu trưởng: Phạm Công Quân
Email:
Di động: 0974779720

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Nga
Email:
Di động: 01255644292


20. TH Xóm Mới
Địa chỉ: Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3853146
Hiệu trưởng: Lê Thị Kiều Xuân
Email:
Di động: 0987889551

Phó Hiệu trưởng: Lê Vũ Hưng
Email:
Di động: 0918623354

21. TH Trâm Vàng
Địa chỉ: Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3853774
Hiệu trưởng: Lê Hùng Cường
Email:
Di động: 01273936510

Phó Hiệu trưởng: Lâm Văn Thi
Email:
Di động: 01666128597
22. TH Trần Quốc Đại
Địa chỉ: Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3514440
Hiệu trưởng: Võ Kim Chung
Email:
Di động: 0977360118

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Email:
Di động: 0944607989

23. TH Cây Trắc
Địa chỉ: Phước Đông - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3854943
Hiệu trưởng: Đổng Thành Lộc
Email:
Di động: 0906629331

Phó Hiệu trưởng: Hồ Quốc Tuấn
Email:
Di động: 0984545270

24. TH suối Cao
Địa chỉ: Phước Đông - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3859078
Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Trong
Email:
Di động: 0984550956

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Mừng
Email:
Di động: 01666037553

25. TH Phước Đức
Địa chỉ: Phước Đông - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3859162
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Thu Hằng
Email:
Di động: 0989044207

Phó Hiệu trưởng: Trịnh Thị Kim Liên
Email:
Di động: 01635705254

26. TH Ấp 3 Bàu Đồn
Địa chỉ: Bàu Đồn - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3857690
Hiệu trưởng: Võ Văn Lành
Email:
Di động: 0942538681

Phó Hiệu trưởng: Huỳnh Thị Hồng Anh
Email:
Di động: 01692649636

27. TH Ấp 4 Bàu Đồn
Địa chỉ: Bàu Đồn - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3538649
Hiệu trưởng: Lê Văn Lập
Email:
Di động: 0987184208

Phó Hiệu trưởng: Đinh Thị Bích Tuyền
Email:
Di động: 01636666322

28. TH Ấp 5 Bàu Đồn
Địa chỉ: Bàu Đồn - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3857150
Hiệu trưởng: Lê Đức Cường
Email:
Di động: 0934478542

Phó Hiệu trưởng: Đàm Thị Bế
Email:
Di động: 0944028974

29. TH Ấp 6 Bàu Đồn
Địa chỉ: Bàu Đồn - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3857929
Hiệu trưởng: Phan Văn Tạo
Email:
Di động: 01667566131

Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Tiền
Email:
Di động: 01699176322

30. TH Bàu Đồn
Địa chỉ: Ấp 2 Bàu Đồn - Gò Dầu - Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3857230
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thủy
Email:
Di động: 01212641268

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Trung Hiếu
Email:
Di động: 0983945902
rưởng: Tô Ánh Hồng
Email:
Di động: 0663505468