Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Gò Dầu về công tác về quản lý giáo dục mầm non
Ngày 07/5/2019 Phòng GD ĐT Huyện Gò Dầu tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 964/BGD ĐT-GDMN ngày 13/3/2019 đoàn đã đến khảo sát thực tế tại hai trường mầm non Trần Thị Sanh và mẫu giáo Bàu Đồn.  Vụ giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo trưởng đoàn công tác bà Nguyễn Thị Hiếu-Phó Vụ trưởng đã đến làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Dầu về công tác quản lý giáo dục mầm non về việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ. Nội dung làm  việc:   1/ kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động của nhà trường về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non và chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương. 2/ Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các chuẩn quy chuẩn về tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non 3/ Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện hoạt động và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non 4/ Kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác quản lý gắn với thực hiện quy chế dân chủ các cơ sở giáo dục mầm non.  Buổi chiều Làm việc với Đại diện lãnh đạo địa phương, Đại diện Sở giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo và 15/15 hiệu trưởng các trường mầm non mẫu giáo công lập và ngoài công lập nội dung tọa đàm thu thập thông tin về các nội dung kiểm tra khảo sát và kết luận của đoàn kiểm tra.


Các hình ảnh kiểm tra, giám sát ngày 07/5/2019 
   

Bà Trương Thị Phú - UVTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Bà Nguyễn Thị Hiếu - Phó Vụ trưởng vụ giáo dục mầm non phát biểu kết luận

Tin khác
1 2 3 4 5  ...