Công văn số: 1604/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm từ năm học 2015-2016
Công văn số: 1604/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm từ năm học 2015-2016
Download công văn tại đây1604-SGDDT-GDTrH.pdf
                                                      BieumauDT-HT2015-2016.rar