Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non

          Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non.
          Download toàn bộ thông tư tại đây ->:TT20.2015 (Quy dinh Ma so, chuc danh GV MN).PDF